21e eeuwse vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden bestaan uit samenwerken, probleem oplossend vermogen, sociale en culturele vaardigheden, communiceren, kritisch denken, creativiteit en ICT-geletterdheid. Deze vaardigheden zijn verbonden met  het totale onderwijsprogramma op de Compositie.

Op de Compositie hebben we de afgelopen jaren ingezet op effectief gebruik van de aanwezige ICT middelen en ICT-geletterdheid. Naast een flinke uitbreiding van het aantal ICT middelen zijn we ook gestart met lessen Media Wijsheid en lessen ICT in de naschoolse activiteiten. De komende jaren zal ICT een steeds grotere rol binnen ons onderwijs gaan spelen. We willen de leerlingen voorbereiden op de maatschappij waarin ICT steeds belangrijker wordt. We maken gebruik van digiborden, pc’s, laptops en iPads als aanvulling op ons onderwijs.