Partners

Partners

Basisschool De Compositie werkt samen met GO! kinderopvang. School en kinderdag- verblijf zijn gevestigd in hetzelfde gebouw. Daarnaast wordt samengewerkt met welzijns- organisatie De Schoor. Iedere participant heeft een afvaardiging in het Management Team van de Brede School.
Vanuit werkgroepen, waarin leerkrachten en leidsters samenwerken, wordt bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest en het kerstfeest  voor kinderen van 0 tot 12 jaar georganiseerd.
De Brede school regisseur, Leander Rowan, is de verbindende schakel tussen de school en de participanten.

GO! Kinderopvang
GO! Kinderopvang  biedt al 45 jaar professionele opvang voor kinderen van 0 - 12 jaar bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang. Zij bieden opvang in de regio Flevoland.GO! Kinderopvang staat voor Groei en Ontwikkeling en wil zich ook in Almere als een serieuze samenwerkingspartner profileren. GO! is een stichting en heeft geen commerciële belangen en winstoogmerk. Zij vinden continuïteit voor kinderen, ouders en medewerkers heel belangrijk.
Op de Compositie is er opvang mogelijk van 0  tot 12 jaar.

KDV de Compositie
Opvang vanaf 6 weken
Als u werkt of studeert is het belangrijk dat uw kind goed wordt opgevangen. GO! Kinderopvang verzorgt de opvang voor baby’s en peuters vanaf zes weken tot het moment dat uw kind naar school gaat. Het is belangrijk dat het kinderdagverblijf een veilige en geborgen plek is, waar u met een gerust hart uw kind achterlaat.
KDV de Compositie, dat ook in het gebouw gevestigd is, is elke werkdag geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur. Ook is er verlengde opening mogelijk vanaf 7.00 uur of tot 19.00 uur.
Het KDV heeft een ruim opgezette groep met verschillende speelhoeken en een groot speelhuis. Er zijn 3 dagopvang groepen. Een babygroep, een dreumesgroep en een peutergroep.  Het KDV en de PSZ hebben een uitdagende buitenspeelruimte die volledig afgesloten is.

BSO de Compositie
Opvang vanaf 4 jaar
Het is belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en op een ontspannen manier samen met leeftijdgenootjes bezig kan zijn. Bij BSO de Compositie kunnen kinderen na school binnen en buiten spelen, knutselen, spelletjes spelen en er worden allerlei activiteiten gedaan.  Er worden dagelijks activiteiten aangeboden waaraan kinderen kunnen deelnemen.  Zo is er een theater, een atelier voor grove materialen zoals zagen en timmeren en een atelier voor knutselen en verven. Tevens kunnen wij gebruik maken van de ruimtes in school, zoals de bibliotheek, de speelzaal en de buitenruimte. Ook in de vakanties is er een speciaal activiteitenprogramma.
Op de bso en kdv zijn warme maatlijden inclusief zodat u daar geen omkijken meer naar heeft.

Peuterspeelzaal de Compositie
Opvang vanaf 2 jaar
Tijdens een ochtend of middag bij PSZ de Compositie worden er allerlei activiteiten met de kinderen gedaan. Vrij spelen binnen en buiten is net zo belangrijk als creatieve activiteiten zoals plakken, knippen en kleien. Ook wordt veel aandacht besteed aan voorlezen en het zingen van liedjes. Samen eten en drinken vormen belangrijke momenten.
De overstap van peuter naar kleuter gaat spelenderwijs. Er is veel aandacht voor de doorgaande lijn naar het basisonderwijs. Een keer meedoen in groep 1 is onderdeel van de overgang naar school. Activiteiten stemmen we af op het thema van die periode en voeren we samen uit bij opvang en onderwijs.
PSZ de Compositie is geopend op maandag, dinsdag, woensdag,  donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 11.30 uur en  op woensdag en vrijdag van 12.00 uur tot 15.00 uur.
In de ochtend nemen de kinderen een stuk fruit mee.  
Op de bso en kdv zijn warme maaltijden inclusief zodat u daar geen omkijken meer naar heeft.

Kom eens een kijkje nemen
U bent altijd van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de groepen. Op de website www.go-kinderopvang.nl kunt u direct een rondleiding aanvragen. Ook vindt u hier meer informatie over tarieven en aanmelden.

GO! Kinderopvang
Bezoekadres De Schans 19-09
Postbus 2052, 8203 AB Lelystad
Telefoon 0320 – 294 900
E-mail
info@go-kinderopvang.nl