Visie

Visie

Onze kinderen staan centraal binnen de Brede School de Compositie. Ieder kind is uniek. De Compositie biedt kinderen kansen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, waarbij plezier en positieve erkenning voorop staan. De medewerkers van school en kinderdagverblijven werken vanuit een gezamenlijke visie en via zowel afzonderlijke als gezamenlijke activiteiten wordt gewerkt aan de sociaal- emotionele, cognitieve en fysieke ontwikkeling van kinderen. De Compositie is voor kinderen, ouders en medewerk(st)ers  een prettige, veilige en uitdagende plek om te leren en te werken.

Doordat de school een continurooster heeft, zijn de leidsters van de kinderopvang ook tussen de middag betrokken bij een half uur opvang van de kinderen. Met elkaar, zowel leidsters van de kinderdagverblijven als het team van de basisschool willen we zorgdragen voor een soepele overgang van opvang  naar onderwijs en andersom.

De Brede School Compositie heeft in 2013 het keurmerk Brede Scholen Almere behaald.

De Compositie biedt opvang, onderwijs en begeleiding aan kinderen van 0-12 jaar van 7.00 - 19.00 uur.