Ondersteuning

Ondersteuning

De leerkracht stemt het onderwijsaanbod zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoefte van de leerling. Ook als de leerling extra ‘lichte’ ondersteuning nodig heeft, biedt de leerkracht die zelf. De intern begeleider kan ondersteuning organiseren, denk aan hulpmiddelen voor een kind met dyslexie of een training om faalangst te verminderen. Dit valt allemaal onder ‘basisondersteuning’.

Mocht ondanks alle inzet toch meer extra ondersteuning nodig zijn dan vullen de leerkracht en intern begeleider samen met ouders het groeidocument in. Daarmee  wordt in kaart gebracht welke ondersteuning past bij de leerling. De leerling krijgt vervolgens het meest passende ‘maatwerkarrangement’.

Mocht een leerling echter meer ondersteuning nodig hebben dan wij bieden, dan kan het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs meer passend zijn. De leerling heeft hiervoor een ’ toelaatbaarheidsverklaring’ nodig van het samenwerkingsverband. Daarmee krijgt de leerling een specifiek arrangement, met afspraken over de evaluatie en de duur van het arrangement.

Klik hier om het School Ondersteunings Profiel te openen.