Opbrengstbewust

Opbrengstbewust

Het team werkt eerst aan het welzijn van de leerlingen. Pas als leerlingen zich veilig voelen, komen zij tot leren. Wanneer we de leerlingen in blokken van een aantal weken kennis en vaardigheden hebben aangeleerd, nemen we een toets af. Na de toets analyseert de leerkracht de positieve –en negatieve resultaten om daarmee het lesprogramma te vervolgen. Daarnaast maken wij 2 keer per jaar gebruik van de Cito toetsen en aan het eind van groep 8 van de Centrale Eindtoets. De uitslag daarvan leggen we naast datgene wat we al van de leerlingen weten en samen vormt dat een indicatie voor de wijze waarop we het vervolg van het lesprogramma inrichten.

De Compositie werkt met een datateam, bestaande uit: directie, intern begeleiders, reken- en taalspecialisten. Dit datateam bestudeert de schooloverzichten van de toetsen, analyseert de uitslagen, onderzoekt de mogelijke oorzaken van goede- en tegenvallende resultaten en zet lijnen uit ter verbetering, die later geëvalueerd worden.