Activiteiten na school

Activiteiten na school

De naschoolse activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met welzijns- organisatie De Schoor. De activiteitencoördinator, Josephine Kuiper, organiseert het aanbod van naschoolse activiteiten dat kenbaar gemaakt wordt via de Activiteitenladder. De kinderen kunnen zich inschrijven op het email-adres zoals vermeld op de Activiteiten Ladder. Deze Activiteiten Ladder wordt aan de kinderen op school uitgedeeld.
De activiteiten zijn doelgericht, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van nieuwe woorden die de leerlingen geleerd hebben tijdens de schooluren. Het aanbod van activiteiten is divers, bijvoorbeeld: sportinstuif, kinder-kook-café, yoga,  knutselactiviteiten, etc.
We werken veel samen met diverse aanbieders van activiteiten.