Activiteiten na school

Activiteiten na school

De naschoolse activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met welzijns- organisatie De Schoor. De activiteitencoördinator, Josephine Kuiper, organiseert het aanbod van naschoolse activiteiten dat kenbaar gemaakt wordt via de Activiteitenladder. De laatste ladder gold voor de periode maart t/m juni 2020.
De kinderen kunnen zich inschrijven op het email-adres zoals vermeld op de Activiteiten Ladder. Deze Activiteiten Ladder wordt aan de kinderen op school uitgedeeld.
De activiteiten zijn doelgericht, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van nieuwe woorden die de leerlingen geleerd hebben tijdens de schooluren. Het aanbod van activiteiten is divers, bijvoorbeeld: sportinstuif, kinder-kook-café, yoga,  knutselactiviteiten, etc.
We werken veel samen met diverse aanbieders van activiteiten.

De maandelijkse GO DO activiteiten kunt u terugvinden via de link die hier zal verschijnen voor de komende maanden.