Ziekmeldingen

Ziekmeldingen

Als uw kind (om welke reden dan ook) niet aanwezig kan zijn in de les, wilt u ons dit dan met een email bericht melden via  absentie@compositie.asg.nl
Vermeld dan duidelijk de reden van de absentie/ziekte, de naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit.

Iedere dag wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers van leerlingen die zonder reden afwezig zijn in de klas.

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind? Haalt u dan tijdig bij de administratie of directie het formulier “Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek”. Op de achterkant van het formulier kunt u de richtlijnen vinden voor het toekennen van verlof buiten de schoolvakanties.