Inschrijven

Inschrijven  

Aanmelden van kinderen die nog 4 jaar moeten worden en u heeft al een kind bij ons op school.
Neemt u dan (telefonisch) contact op met adjunct directeur Annet van Brussel.
Als dit gesprek geen bijzonderheden oplevert, krijgt u een inschrijfformulier mee.

Aanmelden van kinderen die nog 4 jaar moeten worden, u heeft geen kind bij ons op school
Neemt u dan contact met ons op om een afspraak te maken met de adjunct directeur. Dit kan telefonisch 0367671573 of via info@compositie.asg.nl en vermeldt u dan de naam van uw zoon/dochter en wanneer hij/zij 4 jaar wordt.

Aanmelden van kinderen die van een andere basisschool komen, buiten Almere.
U kunt contact met ons opnemen om een afspraak te maken met de adjunct directeur. Dit kan telefonisch 0367671573 of via info@compositie.asg.nl en vermeldt u dan de naam van uw zoon/dochter, de naam en het telefoon nummer van de huidige school, en de naam van de leerkracht. Nadat wij contact hebben gehad met de school, maken wij een afspraak met u.

Aanmelden van kinderen die van een andere basisschool komen, in Almere.
De schoolbesturen in Almere willen verandering van school gedurende het schooljaar zoveel mogelijk beperken. Verandering van school betekent verlies van leertijd, vertrouwde schoolomgeving, vertrouwde volwassenen en vriendjes/vriendinnetjes.
Voor de schoolorganisatie betekent het opnemen van leerlingen die zonder directe noodzaak tussentijds instromen extra werk, omdat een nieuwe leerling een goede inpassing in de bestaande groep vereist. 
Op deze regel gelden de volgende uitzonderingen: verhuizing of een (onoplosbaar) conflict tussen school en ouders. Deze uitzondering geldt alleen als de partijen een aantoonbare inspanning hebben geleverd om hun probleem op te lossen.
De beslissing om een leerling toe te laten berust bij het bestuur.

Mocht u een overstap voor uw kind overwegen, met ingang van het nieuwe schooljaar, dan dient u vóór 1 juni telefonisch contact op te nemen. Procedure: eerst heeft u als ouder een gesprek met de directeur van de huidige school, daarna nemen wij contact op met deze school. Tot slot bespreken we de mogelijkheden tot plaatsing van uw kind(eren) op onze school.