Inschrijven

Heeft u belangstelling voor onze school?

dan nodigen wij u graag uit voor een oriënterend gesprek!
Inmiddels heeft onze school meer dan 400 leerlingen, verdeeld over 16 groepen.
Wij streven naar groepen met maximaal 28 leerlingen.
We vinden het belangrijk om goed onderwijs te kunnen blijven geven aan de kinderen die bij ons op school zitten, daarom moeten we keuzes maken in onze aanname. Broertjes en zusjes van leerlingen die al bij ons op school zitten hebben voorrang.
Alleen kinderen die in Tussen de Vaarten wonen, kunnen worden aangemeld.

Inschrijven  

Aanmelden van kinderen die nog 4 jaar moeten worden:
U kunt contact met ons opnemen om een afspraak te maken met de adjunct directeur via info@compositie.asg.nl en vermeld daarbij de naam van uw zoon/dochter + de geboorte datum van uw kind + uw adres + uw 06-nummer.
Heeft u al een kind bij ons op school? Geef dan s.v.p. ook haar/zijn naam door en de groep waarin hij/zij zit.

Sinds kort willen wij, bij twijfel over de ontwikkeling van een kleuter, contact opnemen met het kin­der­dag­verblijf of de peuterspeelzaal van uw zoon/dochter om een duidelijk inzicht te krijgen in de onderwijsbehoefte. Op die manier kunnen wij bepalen of deze aansluit bij het aanbod van De Compositie. Wij realiseren ons dat dit heel heftig klinkt. Wij vragen alleen of onze mogelijke nieuwe leerling zich ontwikkelt als een kind wat zonder extra zorg past bij een basisschool en geen speciaal onderwijs nodig heeft en de Nederlandse taal verstaat en spreekt.

Wilt u daarom per email doorgeven:

  • de naam van het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal;
  • het telefoonnummer van deze instelling;
  • de namen van de leidsters en de naam van de groep.

 

Aanmelden van kinderen die van een basisschool komen buiten Almere:
U kunt contact met ons opnemen om een afspraak te maken met de adjunct directeur via info@compositie.asg.nl en vermeld dan s.v.p. de naam van uw zoon/dochter + de geboorte datum + de naam & het telefoon nummer van de huidige school + in welke groep uw kind zit + de naam van de leerkracht + uw nieuwe adres in Almere en uw 
06-nummer. Nadat wij contact hebben gehad met de huidige school nemen wij contact met u op.

 

Aanmelden van kinderen die van een basisschool komen in Almere:
De schoolbesturen in Almere willen verandering van school gedurende het schooljaar zoveel mogelijk beperken. Verandering van school betekent verlies van leertijd, vertrouwde schoolomgeving, vertrouwde volwassenen en vriendjes/vriendinnetjes. Voor de schoolorganisatie betekent het opnemen van leerlingen die zonder directe noodzaak tussentijds instromen extra werk, omdat een nieuwe leerling een goede inpassing in de bestaande groep vereist. 

Op deze regel gelden de volgende uitzonderingen:
* Verhuizing
* Een (onoplosbaar) conflict tussen school en ouders. Deze uitzondering geldt alleen als de partijen een aantoonbare inspanning hebben geleverd om hun probleem op te lossen. 

Mocht u een overstap voor uw kind overwegen, met ingang van het nieuwe school- jaar, dan dient u vóór 1 juni contact op te nemen via info@compositie.asg.nl en vermeld dan svp de naam van uw zoon/dochter, de geboortedatum, de naam en het telefoon nummer van de huidige school, in welke groep uw kind zit, de naam van de leerkracht, uw adres in Tussen de Vaarten en uw 06-nummer. 
We verwachten van u dat u in een gesprek met de directeur van de huidige school aangeeft dat u een andere school zoekt, daarna nemen wij contact op met deze school.
Tot slot bespreken we de mogelijkheden tot plaatsing en inschrijving van uw kind(eren) op onze school.

Wij schrijven leerlingen in wanneer:
* er nog een plek in de groep is (maximaal 28 leerlingen);
* wij een mondelinge overdracht  van de huidige school hebben gekregen;
* wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind;
* er geen ernstige verstoring van de rust en orde dreigt;
* wij over voldoende personeel beschikken;
* wij beschikken over de middelen die specifiek voor uw kind noodzakelijk zijn;
* het effect op het onderwijs aan reeds aanwezige leerlingen positief is.

Heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO of SO, dan verwijzen wij door naar een SBO of SO school.
Wij houden rekening met de werkdruk van ons team. Wij nemen 6 weken de tijd om de plaatsingsmogelijkheden te onderzoeken, met een mogelijke uitloop van een extra 4 weken.
Wanneer de aanmelding volledig is en goedgekeurd dan krijgt u bericht dat uw kind is ingeschreven en wanneer uw kind mag starten