Missie en visie

Onze missie is:

Goed onderwijs maken we samen!

Goed onderwijs is onderwijs dat aansluit op de behoefte van leerlingen. Ieder kind doet er toe. We willen je leren kennen, we willen je begeleiden en we willen zorgen voor goed onderwijs: onderwijs dat aansluit op de behoefte van leerlingen, zodat jij uitstroomt op het niveau dat bij jou past.

Met het woord samen bedoelen we de samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten, tussen leerlingen onderling, tussen ouders en leerkrachten, tussen leerkrachten onderling; kortom iedereen die bij de ontwikkeling van kinderen betrokken is.

Want het gaat om jouw toekomst!

 

De visie

op ons onderwijs sluit aan op de missie. We zorgen voor een zo veilig mogelijk klimaat, waarin de leerlingen tot leren komen. We maken gebruik van samenwerkings vormen, zodat we van en met elkaar leren. We werken met actuele methodes voor taal, lezen en rekenen, zodat we gebruik maken van de nieuwste kennis over het onderwijs en inzichten in het onderwijs. We werken met een aansluitende methodiek in de kleuter- groepen om de doorstroom naar groep 3 te waarborgen. We hebben voldoende tijd ingeruimd voor bewegingsactiviteiten, zoals gym en buiten spelen.
Daarnaast hebben we aandacht voor het zingen in de klas en voor kunstzinnige vorming.