Lerende organisatie

Lerende organisatie

Het team van de Compositie ontwikkelt zich als een professionele leergemeenschap waar we voortdurend onderzoeken waar we verbetering kunnen bewerkstelligen. Ieder jaar staan een aantal studiedagen op de jaarkalender. Dan zijn de leerlingen vrij en werken de leerkrachten aan schoolontwikkeling, innovatie, vernieuwing en verbetering van ons onderwijs.

De directieleden van de Compositie staan geregistreerd in het schoolleidersregister.
De directie heeft samen met andere schooldirecties een aantal leerteam bijeenkomsten om zichzelf te professionaliseren en om stappen te zetten in het onderwijsaanbod voor de ASG (Almeerse Scholen Groep).

Ons team is een Professionele Leergemeenschap (PLG) waarin iedereen overtuigd is van de gedachte dat de sleutel tot effectievere leerprocessen van leerlingen gelegen is in het continu leren van henzelf. Wij doen onderzoek naar onze eigen ontwikkeling en naar de effectiviteit van ons onderwijs met als doel betere leerresultaten te realiseren voor alle leerlingen.

De medewerkers van de school leren van en met elkaar. We hebben verschillende soorten overleg, waarbij van iedereen inbreng verwacht wordt. Iedere medewerker is in ontwikkeling, heeft leervragen en volgt scholing waar nodig. Wekelijks worden op vaste momenten samen lessen voorbereid. Daarnaast zijn er  bouw- en teamvergaderingen. Een aantal medewerkers heeft een Masteropleiding behaald. Zij hebben door hun specifieke deskundigheid  een  toegevoegde waarde voor de school en het onderwijs.