Ouders

Ouders

De samenwerking met ouders is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Leerkrachten nodigen ouders uit voor oudergesprekken en ouders kunnen ook zelf een gesprek aanvragen als dat nodig is.

De Compositie heeft veel hulp nodig van ouders, bijvoorbeeld bij het oefenen met lezen en rekenen, maar ook hulp bij feesten, activiteiten en deelname aan de Medezeggen- schapsraad en Ouderraad.

De Compositie is heel blij met ouders die willen sponsoren, zoals bijvoorbeeld tbbexpress die een grote bijdrage heeft geleverd voor het kamp 2017.
Hartelijk dank hiervoor!