MR

MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit gekozen ouders en teamleden. De MR heeft instemmings- of adviesrecht over het onderwijs aan uw kind en over een groot aantal beleidszaken. De vergaderingen zijn een aantal keer per jaar en openbaar voor ouders. 

 

Als u vragen of opmerkingen hebt over het beleid van de school of over
financiële zaken, dan kunt u ons persoonlijk aanspreken of een e-mail sturen naar mr@compositie.asg.nl