Brede school

Brede School

Basisschool de Compositie is een brede school. Binnen de brede school wordt samengewerkt door basisschool De Compositie, GO! kinderopvang en welzijns- organisatie De Schoor.

De brede school is open van 07.00 uur tot 19.00 uur.

De basisschool werkt met een continurooster.

Meer informatie over onze Brede School is te vinden via: